UNDERHÅLL AV RULLSKIDOR

Välkommen till portalen för alla rullskidåkare RULLSKIDOR.SE

En sammanfattning av vad de olika leverantörerna rekommenderar:

  • Kontrollera att alla skruvar/muttrar är spända innan du ger dig ut 

  • Rullskidorna skall hållas rena och torra. 

  • Om de körts i blött väder/underlag, skall de tvättas av och torkas omgående. En bra vana är att efter varje blött pass spola av rullskidorna och lägg dem där de torkar fort. Detta förlänger livslängden avsevärt!

  • Lägg inte rullskidorna på element eller golvvärme, är de blöta så kan vatten leta sig in i kullagren och rosta.
  • Man skall undvika att köra på saltade vägar. Om man kört i salt så skall kullagren torkas av på utsidan fortast möjligt. 

  • Man skall växla skidorna när man kört halvvägs, för att få jämt hjulslitage.

  • Ta isär dina rullskidor minst en gång om året och rengör dem. Glöm inte bort att använda riktigt kullagerfett.

Här finns en video på hur man byter kullager på framhjulet på Pro-Ski C2 och C3. Tillvägagångssättet är applicerbart på alla typer av rullskidor.

Film om underhåll av rullskidor. Lånad från Rullskidcenter.se

 

Swenor Skötselråd

Skötseln av Swenor rullskidor är mycket enkel. Man skall endast hålla skidorna rena och torra. Efter åkning i blött före skall skidan helst tvättas av men viktigast är att se till att de snarast torkar, helst i ett varmt rum eller på varmt golv. Förvara rullskidorna i rumstemperatur när de inte används. 

Lagren i Swenor rullskidor är förseglade kvalitetslager. De kräver ingen olja eller fett. Använd ej rostlösningsmedel som t.ex WD40, 5-56 och liknande. Det driver ut fettet ur lagren

PRO-SKI Skötselråd

Före åkning: 
Kontrollera att alla muttrar och skruvar är åtdragna. 

Under åkning: 
Skifta skidorna efter varje 30 minuters åkning för att få jämn förslitning av hjulen. 

Efter åkning på torr väg: 
Toka av skidorna. Var noga med de utvändiga kullagerytorna. Förvara skidorna i rumstemperatur. 

Efter åkning på blöt, saltad väg: 
Lossa hjulmuttrarna och tag loss hjulen. Torka av täckbrickorna samt utvändiga lagersidor ordentligt. Montera tillbaka hjulen och drag åt hjulmuttrarna. Avsluta med att knacka lätt med hammare på hjulmuttrarna. Känn efter så att hjulen snurrar fritt.